Кафедра господарського права і процесу: Інформація

Кафедра господарського права і процесу

Адреса: Україна, 65009, м .. Одеса, вул. Академічна, д. 9, каб. 69, 75

(корпус факультету цивільної та господарської юстиції)

Телефон кафедри: 719-87-96

e-mail: hozpravo@onua.edu.ua

1. Instagram: https://www.instagram.com/hozppr_ghu_onua/

2. Fasebook: https://www.facebook.com/hozpprghuonua/

3. http://ghu.onua.edu.ua/kafedra-civilnogo-procesu/

4. Сайт кафедри: http://www.economiclaw.od.ua

Графік роботи кафедри:

Пн-Пт 08.30-17.30

Графік явочних днів викладачів кафедри
пн. 15.00 — 17.00
пт. 14.00 — 16.00

 

Подцерковний Олег Петрович

завідувач кафедри господарського права і процесу, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Арбітр МКАС при ТПП України.

Кафедра господарського права і процесу була створена наказом президента Одеської національної юридичної академії (нині – Національний університет «Одеська юридична академія») від 4 лютого 2008 року на виконання рішення Вченої ради академії від 2 лютого 2008 року в результаті реорганізації кафедри підприємницького і комерційного права.
З самого початку свого існування кафедра в повному обсязі залучена в навчальний процес і науково-дослідні роботи академії. Навчальні дисципліни, покладені на кафедру, органічно і послідовно відображені в навчальному плані всіх факультетів і форм навчання в юридичній академії.
До складу кафедри входять: завідувач кафедри, доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, професор О.П. Подцерковний, кандидат юридичних наук, доцент С.Б. Мельник, кандидат юридичних наук, доцент М.Ю. Картузов, кандидат юридичних наук, доцент О.О. Квасніцька, кандидат юридичних наук, доцент В.В. Добровольська, кандидат юридичних наук, доцент В.П. Попелюк, кандидат юридичних наук, доцент Е.Г. Бойченко, кандидат юридичних наук, доцент Д.В. Зятіна, кандидат юридичних наук, доцент, голова господарського суду Одеської області В.С. Петров, кандидат юридичних наук, доцент Я.В. Петруненко, кандидат юридичних наук, доцент А.О. Згама, кандидат юридичних наук, доцент Л.Д. Романадзе, кандидат юридичних наук, доцент О.Р. Гофман, кандидат юридичних наук, доцент Г.М. Будурова, асистент А.О. Кравченко, асистент Р.В. Тарнавський, асистент О.С. Ліпська, асистент І.М. Алєксєєва, асистент,  асистент М.Л. Шинкар.
Сферою наукових досліджень кафедри є розроблення теоретичних і практичних проблем удосконалення господарського законодавства, зближення положень законодавства України з економічним законодавством країн Європейського Союзу, адаптація вітчизняного законодавства до вимог міжнародних актів, у тому числі прийнятих у рамках СОТ, удосконалення процесуальної форми діяльності господарських судів України. Співробітники кафедри активно співпрацюють із науково-освітніми установами міст Одеси, Києва, Донецька, Харкова з питань модернізації господарського законодавства України і його науково-практичного вивчення.

Дисципліни кафедри:

 1. Адміністративно-господарські санкції.
 2. Актуальні питання банкрутства
 3. Антимонопольне законодавство,
 4. Договірне право
 5. Комерційний арбітраж,
 6. Контрактне право
 7. Відповідальність суб’єктів господарювання
 8. Правове забезпечення фондового ринку в Україні.
 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 10. Правове регулювання діяльності юридичних осіб.
 11. Правові основи державної економічної політики.
 12. Правове забезпечення державної економічної політики.
 13. Проблемні аспекти господарського права.
 14. Проблеми застосування норм господарського та господарсько-процесуального права
 15. Процедури банкрутства та арбітражне управління
 16. Управління об’єктами державної власності.
 17. Господарське право
 18. Господарсько-процесуальне право
 19. господарські договори
 20. Господарські грошові зобов’язання
 21. Цінні папери та фондовий ринок
 22. Електронна комерція
 23. Юридичний супровід бізнесу
 24. Economic Law (general part)
 25. Economic Law (special part)  
 26. Economic Procedural Law

Викладання зазначених загальних і спеціальних навчальних дисциплін є основою підготовки висококваліфікованих юристів у сфері економіки, суддів господарських судів, фахівців правоохоронних органів, що забезпечують дотримання законності в господарській сфері. Викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри беруть активну участь в науково-практичних конференціях і міжнародних симпозіумах, в консультуванні працівників правоохоронних органів, в наданні наукових висновків на запити державних органів.

 

 
БюджетКонтракт

×