Кафедра господарського права і процесу: Склад кафедри


Подцерковний Олег Петрович

завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-правові засади розрахункових відносин у господарському комплексі України» в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк) за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, арбітражний процес. У 2003 році присвоєно вчене звання доцента.
У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему «Грошові зобов’язання учасників господарських відносин» в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк) за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.
У 2010 році присвоєно вчене звання професора.
Викладає курси «Господарське право», «Тлумачення господарсько-правових актів». Автор понад 160 наукових та навчально-методичних робіт.


Мельник Світлана Борисівна

кандидат юридичних наук, професор

У 1995 р. закінчила юридичний інститут Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Монопольне (домінуюче) становище суб’єкта господарювання на ринку».
Основні напрямки наукової роботи – господарське право; антимонопольно-конкурентне законодавство; конкурентне право ЄС; порівняльне конкурентне право; міжнародне конкурентне право; міжнародне приватне право. У 2005 році присвоєно вчене звання доцента.
Автор понад 90 наукових і навчально-методичних робіт .


Квасніцька Ольга Олексіївна

кандидат юридичних наук, доцент

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності» в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк). Автор понад 50 наукових та навчально-методичних робіт. Викладає курси підготовки арбітражних керуючих в Національному університеті «Одеська юридична академія».


Добровольська Володимира Володимирівна

кандидат юридичних наук,  доцент

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Правові основи державного регулювання підприємницької діяльності в Україні» в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк).
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних робіт, зокрема монографії «Правове забезпечення державного регулювання економіки» (2010 р.), навчально-методичних посібників «Господарське право» (2010 р.) І «Господарське договірне право» (2009 р.).Читає курси «Господарське право», «Господарсько-процесуальне право», «Господарсько-договірне право».


Картузов Михайло Юрійович

кандидат юридичних наук,  доцент

Автор понад 10 наукових робіт. Читає курси Господарського процесу, Міжнародний комерційний Арбітраж, котрий викладається на англійській мові для студентів, які відвідують англійські лекції. У 2014 році представив до опублікування монографію на тему: «Запобіжні заходи в господарському процесі: досвід України та зарубіжних країн». Сфера наукових інтересів: Міжнародне комерційне право, Господарське процесуальне право, Міжнародний комерційний арбітраж.


Зятіна Діна Володимирівна

кандидат юридичних наук, доцент

Закінчила з відзнакою Одеську національну юридичну академію в 2008 р., після закінчення вступила до аспірантури на денну форму навчання. 15 жовтня 2011 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Господарсько-правове забезпечення непрямої державної підтримки суб’єктів господарювання». Неодноразово брала участь у науково-практичних конференціях та інших заходах. Сфера наукових інтересів: господарське право; господарсько-процесуальне і господарсько-договірне право.


Попелюк Вадим Павлович

кандидат юридичних наук, доцент

У 2001 р. з відзнакою закінчив економіко-правовий факультет ОНУ ім. І.І. Мечникова.
У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання відносин контролю у сфері господарювання» за спеціальністю 12.00.04 — господарське право, господарсько-процесуальне право. Автор понад 20 наукових робіт. Читає курси «Господарське право», «Господарсько-процесуальне право», «Господарські договори».
У 2013 році представив до опублікування монографію на тему: «Правове регулювання відносин контролю у сфері господарювання». Сфера наукових інтересів: господарське право; господарсько-процесуальне право, інвестиційні проекти, корпоративні відносини, оподаткування.


Будурова Ганна Миколаївна

кандидат юридичних наук,  доцент

В 2009 році закінчила Національний університет «Одеська юридична академія», після закінчення вступила до аспірантури на денну форму навчання В 2014 р. захистила дисертацію на тему: «Господарсько-правове регулювання комерційного використання державного майна» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 — господарське право, господарсько-процесуальне право. Неодноразово брала участь у науково-практичних конференціях та інших заходах. Сфера наукових інтересів: господарське право; господарсько-процесуальне і господарсько-договірне право.


Гофман Олександр Рудольфович

кандидат юридичних наук,  доцент

В 2008 році закінчив з відзнакою Одеську національну юридичну академію, після закінчення вступив до аспірантури на денну форму навчання. У 2014 р. успішно захистив дисертацію на тему: «Державна гарантія як засіб забезпечення виконання господарських зобов’язань». Неодноразово брав участь у науково-практичних конференціях та інших заходах. Сфера наукових інтересів: господарське право; господарсько-процесуальне і господарсько-договірне право.


Петруненко Ярослав Вікторович

кандидат юридичних наук,  доцент

У 2007 році з відзнакою закінчив Інститут прокуратури та слідства Одеської національної юридичної академії за спеціальністю «Правознавство», у 2008 році — магістратуру державної служби ОНЮА за спеціальністю «Державне управління» (спеціалізація «Економічна безпека»). В 2009 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Державний фінансовий контроль». В 2013 р. успішно захистив дисертацію на тему: «Господарсько-правові аспекти державних закупівель в Україні». Є автором більше 40 опублікованих наукових робіт з теми дослідження. Пройшов спеціалізовану підготовку у Вищій школі бізнесу (м. Київ), Центрі тендерних процедур при Тендерній палаті України, Інституті підготовки кадрів у сфері державного та муніципального замовлення Російської академії державної служби при Президентові Російської Федерації. Член Комітету з конкурсних торгів Національного університету «Одеська юридична академія», експерт Всеросійської Асоціації фахівців у сфері державних закупівель, член Асоціації правознавців України, активно поєднує наукову роботу з практичної та громадською діяльністю.


Бойченко Едуард Гаврилович

кандидат юридичних наук, доцент

В 2015 р. захистив дисертацію на тему: «Правове регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 — господарське право, господарсько-процесуальне право. Неодноразово брав участь у науково-практичних конференціях та інших заходах.
Сфера наукових інтересів: господарське право та господарсько-процесуальне право.


Петров Володимир Степанович

голова господарського суду Одеської області, кандидат юридичних наук,  доцент

У 1990 р. закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова.
З 1990 р. по 1993 р. працював у Приморській транспортній прокуратурі. Протягом 1993-2001 рр. — перебував на посаді судді Іллічівського районного суду м. Одеси. З 2001 р. працює в господарському суді Одеської області. У 2014 р. призначений Головою господарського суду Одеської області. В 2016 р. захистив дисертацію на тему: «Встановлення та зміна способу і порядку виконання рішення господарського суду» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 — господарське право, господарсько-процесуальне право.
Викладає курс «Господарсько-процесуальне право».


Романадзе Луїза Джумберівна

кандидат юридичних наук,  доцент

У 2002 р. закінчила Одеську національну юридичну академію (спеціальність «Правознавство»).
У 2005 р. закінчила Інститут інтелектуальної власності і права у м. Київ (спеціальність «Інтелектуальна власність»). У 2011 р. закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка (спеціальність «Психологія»).
У 2011 р. закінчила Туринський університет, Італія (магістр права в сфері інтелектуальної власності).Сфера наукових інтересів: врегулювання спорів за допомогою професійного посередника; медіація; захист прав інтелектуальної власності на торговельні марки. Має понад 40 науково-методичних робіт та публікацій.


Згама Антоніна Олександрівна

кандидат юридичних наук,  доцент

Закінчила з відзнакою юридичний факультет Київського національного економічного університету в 2005 р. за фахом «Правознавство». Працює в Міжнародному гуманітарному університеті з 2006 року. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Повноваження суду апеляційної інстанції в господарському процесі» за спеціальністю 12.00.04 — господарське право; господарсько-процесуальне право (2012 р.). Сфера наукових інтересів: господарське право, господарське процесуальне право. Проводить заняття з дисциплін: «Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Неспроможність і банкрутство в праві і законодавстві». Має понад 20 наукових публікацій, навчально-методичних праць і популярних публікацій.


Кравченко Алла Олександрівна

асистент

У 2009 р. закінчила з відзнакою соціально-правовий факультет Національного університету «Одеська юридична академія», в 2010 р. вступила до аспірантури. З 2011 року здійснює викладацьку діяльність. Займається науковими дослідженнями основних елементів господарсько-процесуальної відповідальності: функцій господарської відповідальності, підстав та умов господарської відповідальності, форм господарської відповідальності.
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Функції господарсько-правової відповідальності». Неодноразово брала участь у науково-практичних конференціях.


Ліпська Олена Савівна

асистент

У 2010 році закінчила з відзнакою Національний університет «Одеська юридична академія», після закінчення якого, вступила до аспірантури на заочну форму навчання. З 2009 року провідний юрист юридичного відділу НУ «ОЮА». Пройшла спеціалізовану підготовку в Київському національному торговельно-економічному Інституті вищої кваліфікації за програмою «Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні». На сьогоднішній день досліджує тему: «Прогалини в господарсько-процесуальному праві» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 — господарське право, господарсько-процесуальне право. Неодноразово брала участь у науково-практичних конференціях та інших заходах. Сфера наукових інтересів: господарське право; господарсько-процесуальне і господарсько-договірне право.


Шинкар Марта Леонідівна

асистент

В 2015 році закінчила Національний університет «Одеська юридична академія», після закінчення якого, була прикріплена до кафедри господарського права і процесу для написання дисертаційного дослідження на тему: «Банкрутство (неспроможність) та примусова ліквідація банківських установ». З 2014 року займається юридичною практикою. З 2015 року працює асистентом кафедри господарського права і процесу. Автор понад 5 наукових робіт. Сфера наукових інтересів: господарське право; господарсько-процесуальне право та банкрутство у праві України.


Алєксєєва Ірина Михайлівна

асистент

В 2013 році закінчила Національний університет «Одеська юридична академія», після закінчення якого, вступила до аспірантури на заочну форму навчання. Читає лекційні та практичні заняття у студентів, які вивчають юридичні науки на німецькій мові. Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Спеціальні режими господарювання митної та прикордонної зон».


Тарнавський Роман Віталійович

асистент

В 2013 році закінчив Національний університет «Одеська юридична академія», після закінчення якого, вступив до аспірантури на денну форму навчання. З 2014 року займається юридичною практикою. Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Господарсько-правове регулювання венчурного інвестування в Україні».
Автор понад 5 наукових робіт. Сфера наукових інтересів: господарське право; господарсько-процесуальне право.


Дробуш Вікторія Миколаївна

старший лаборант

Студентка факультету цивільної та господарської юстиції. Працює на кафедрі з 2013 року. Неодноразово приймала участь у науково-практичних конференціях та академічних заходах. Активно приймає участь у науковому та культурному житті факультету.
БюджетКонтракт

×