Студентське наукове товариство

Олександр Артьомов

голова студентського наукового товариства факультету

Любунь Анна-Марія

заступник голови студентського наукового товариства факультету

Мілена Тетерятник

член студентського наукового товариства факультету

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ФАКУЛЬТЕТУ ЦИВІЛЬНОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮСТИЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» – це

добровільне об’єднання осіб, зацікавлених у розвитку наукової діяльності студентів.

Метою діяльності СНТ ФЦГЮ є залучення талановитої молоді до наукових досліджень, організація участі студентів у конкурсах студентських наукових робіт, студентських олімпіадах, наукових конференціях; розвиток наукових зв’язків з навчальними закладами.

Основні напрями студентської наукової роботи:

  • Науково-пошукові дослідження студентів;
  • Участь студентів у конференціях, семінарах, конкурсах та круглих столах;
  • Публікація наукових статей та тез доповідей; Участь в конкурсах та олімпіадах;
  • Міжнародна студентська співпраця.

СНТ ФЦГЮ є структурним підрозділом СНТ НУ ОЮА. Діяльність СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА здійснюється згідно з чинним законодавством України, Статутом НУ ОЮА, Статутом СНТ НУ ОЮА, рішеннями Вченої Ради НУ ОЮА, Конференції СНТ НУ ОЮА.

Відповідно до Статуту Студентське наукове товариство є органом студентського самоврядування студентів Національного університету «Одеська юридична академія» та інших осіб, зацікавлених у розвитку наукової роботи студентів.

Керівними органами СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА є Конференція СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА та Правління СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА.

Конференція СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА є керівним органом СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА, до складу якого входять представники факультету цивільної та господарської юстиції на пропорційній основі – 10% від загальної кількості студентів на факультеті.

Правління СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА є постійно діючим керівним колегіальним виконавчим органом СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА, до його складу входять: Голова СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА, заступник Голови СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА, відповідальний секретар СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА.

Структурними одиницями СНТ ФЦГЮ НУ «ОЮА» є:

  •  наукові студентські гуртки та дискусійні клуби кафедр факультету;
  •  тимчасові структурні підрозділи СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА.
БюджетКонтракт

×