Студентське наукове товариство

Тетерятник Мілена

голова студентського наукового товариства факультету

Язаджи Вікторія

заступник голови студентського наукового товариства факультету

Малюта Владислав

Секретар студентського наукового товариства


СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ФАКУЛЬТЕТУ ЦИВІЛЬНОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮСТИЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» – це

добровільне об’єднання осіб, зацікавлених у розвитку наукової діяльності студентів.

Метою діяльності СНТ ФЦГЮ є залучення талановитої молоді до наукових досліджень, організація участі студентів у конкурсах студентських наукових робіт, студентських олімпіадах, наукових конференціях; розвиток наукових зв’язків з навчальними закладами.

Основні напрями студентської наукової роботи:

  • Науково-пошукові дослідження студентів;
  • Участь студентів у конференціях, семінарах, конкурсах та круглих столах;
  • Публікація наукових статей та тез доповідей; Участь в конкурсах та олімпіадах;
  • Міжнародна студентська співпраця.

СНТ ФЦГЮ є структурним підрозділом СНТ НУ ОЮА. Діяльність СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА здійснюється згідно з чинним законодавством України, Статутом НУ ОЮА, Статутом СНТ НУ ОЮА, рішеннями Вченої Ради НУ ОЮА, Конференції СНТ НУ ОЮА.

Відповідно до Статуту Студентське наукове товариство є органом студентського самоврядування студентів Національного університету «Одеська юридична академія» та інших осіб, зацікавлених у розвитку наукової роботи студентів.

Керівними органами СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА є Конференція СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА та Правління СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА.

Конференція СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА є керівним органом СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА, до складу якого входять представники факультету цивільної та господарської юстиції на пропорційній основі – 10% від загальної кількості студентів на факультеті.

Правління СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА є постійно діючим керівним колегіальним виконавчим органом СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА, до його складу входять: Голова СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА, заступник Голови СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА, відповідальний секретар СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА.

Структурними одиницями СНТ ФЦГЮ НУ «ОЮА» є:

  •  наукові студентські гуртки та дискусійні клуби кафедр факультету;
  •  тимчасові структурні підрозділи СНТ ФЦГЮ НУ ОЮА.
БюджетКонтракт

×