Інформація про факультет

Історія факультету цивільної та господарської юстиції бере початок у 1865 році, коли в Імператорському Новоросійському університеті була заснована кафедра цивільного права, цивільного судоустрою та судочинства.

У грудні 1997 р. при Одеській державній юридичній академії створений факультет цивільного права і підприємництва, який став гідним продовжувачем наукових традицій Одеської правової школи.

Першим деканом факультету став кандидат юридичних наук, доцент І. А. Дрішлюк. З вересня 2000 р. факультет очолював кандидат юридичних наук, професор М. Р. Аракелян. У жовтні 2005 р. факультет цивільного права і підприємництва отримав свою сучасну назву – факультет Цивільної та господарської юстиції. Протягом наступних чотирьох років факультет працював під керівництвом кандидата юридичних наук, доцента В. М. Підгородинського. З 2009 року деканом факультету призначено кандидата юридичних наук, доцента А. О. Неугоднікова. З грудня 2016 року факультет очолює кандидат юридичних наук, доцент Д. О. Колодін.

Факультет цивільної та господарської юстиції один із найчисельніших структурних підрозділів Національного університету «Одеська юридична академія», матеріальна база якого розташована в окремому сучасному та зручному корпусі. До складу факультету входять наступні спеціалізовані кафедри: цивільного права (завідувач – доктор юридичних наук, професор, член кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, Є. О. Харитонов), цивільного процесу (завідувач – доктор юридичних наук, професор Н. Ю. Голубєва), господарського права і процесу (завідувач – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України О. П. Подцерковний).

Отримання та практичне закріплення знань студентів здійснюється під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників університету та юристів-практиків. Відтак, студенти факультету мають чудову можливість не тільки з підручників, але й з перших вуст найуспішніших юристів країни (суддів, адвокатів, нотаріусів та інших провідних фахівців) дізнатись як функціонують правові інституції сьогодення. У підготовці майбутніх юристів на факультеті, акцентування уваги здійснюється на поглибленому вивченні комплексу цивільно-правових дисциплін, а саме: цивільного права та процесу, господарського права і процесу, сімейного та спадкового права, корпоративного права, права інтелектуальної власності, правового регулювання банкрутства, юридичного супроводу бізнесу, виконавчого провадження, міжнародного приватного права та інших.

Як показує практика, фахівці, професійна діяльність яких реалізується у вищезазначених сферах, вже багато років є найбільш необхідними і займають передові позиції на ринку праці.

Студенти факультету з першого курсу навчання проходять практику в органах державної влади та місцевого самоврядування, що забезпечує практичне закріплення отриманих теоретичних знань. Для працевлаштування випускників Національний університет «Одеська юридична академія» та факультет Цивільної і господарської юстиції зокрема, співпрацюють з Міністерством юстиції України, Державною фіскальною службою України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна, судами та іншими державними органами та установами. Випускники факультету представляють інтереси громадян у депутатському корпусі місцевих та обласних рад.

Ключовою тенденцією реформування правових інституцій нашої країни є перегляд повноважень органів державної влади та передача значної їх частини приватним установам, що потребує формування відповідного кадрового потенціалу. У зв’язку з цим, на факультеті створенні унікальні можливості поєднання навчального процесу та наукової діяльності із практичним закріпленням отриманих знань у провідних юридичних компаніях України (проходження стажувань з подальшим працевлаштуванням).

Впродовж останніх п’яти років на базі факультету проводяться курси з підготовки кандидатів на заняття посад арбітражних керуючих, після успішного закінчення яких, складання відповідних кваліфікаційних іспитів та отримання документу державного зразка, слухачі успішно реалізують себе у цій професії.

На факультеті діють органи студентського самоврядування: студентська рада, студентське наукове товариство, студентська профспілкова організація, які безпосередньо сприяють організації наукових та святкових заходів, розвивають комунікативні та організаторські здібності студентів.

Факультет Цивільної та господарської юстиції неабияку увагу приділяє науково-дослідницькій діяльності студентів. Так, важливою подією і вже доброю традицією, протягом останніх дванадцяти років, є проведення на базі факультету Цивілістичної конференції, яка набула статусу міжнародної. На всіх кафедрах функціонують чисельні наукові гуртки, відбуваються круглі столи, конференції, міжкафедральні семінари та проводяться майстер-класи провідних спеціалістів. Пріоритетність у цьому векторі розвитку є запорукою перших місць студентів факультету на щорічній університетській олімпіаді з правознавства, а також високих показників на всеукраїнському рівні.

Міжнародне співробітництво також є одним з найважливіших напрямків діяльності факультету Цивільної та господарської юстиції.

У 2016 році на базі факультету спільно з кафедрою цивільного права розпочав свою діяльність Центр українського та польського приватного права, у межах роботи якого науковці спільно зі студентами обговорюють та виробляють стратегії вирішення актуальних проблем розвитку приватного права, сучасного цивільного права і процесу та права інтелектуальної власності в Україні та Польщі.

Керівництво факультету сприяє забезпеченню індивідуальної академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів. Щорічно студенти навчаються, стажуються, підвищують кваліфікацію за кордоном; зокрема у Польщі (навчальні візити в Конституційний Трибунал та інші судові органи, участь у міжнародній програмі «Studytours to Poland»), Швейцарії (стажування в юридичних фірмах J. & C. Bollag, Caputo & Partners), Австрії (приймають участь у Літній школі з європейського приватного права в Зальцбургському університеті, Європейському форумі з питань європейської інтеграції), Франції (проходять навчання по програмі LLM в Університеті Ліон ІІІ імені Жана-Мулена), США (навчальні візити до університету Емпорія (IREX) та стажування в судових та правоохоронних органах), Чехії (навчання у Вищій школі економіки ), Іспанії (стажування в Університеті Країни Басків), навчальні візити до органів ЄС, участь у Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні, стажування та відвідування пленарних засідань Венеціанської комісії. Також студенти факультету показали вражаючі результати на Конкурсі судових дебатів з медіа права ім. Монро Прайса. Вигравши регіональні змагання серед країн Північно-Східної Європи вони гідно представили наш ВНЗ та країну на фінальних змаганнях в Оксфордському університеті (Великобританія).

Факультет цивільної та господарської юстиції відкриває перед студентами величезну кількість перспектив і дає можливість досягати висот не тільки у начальному процесі та науково-дослідницькій діяльності, а й у спортивному та культурному напрямках.

Факультет займає передові позиції в академічній спартакіаді, студенти досягають високих спортивних результатів у всеукраїнських універсіадах. Гордістю факультету є учасники Олімпійських ігор, переможці та призери багатьох спортивних турнірів і чемпіонатів України, Європи та світу.

Також, можна з гордістю зазначити, що факультет Цивільної та господарської юстиції має високі результати у культурній діяльності університету.

Свої творчі здібності студенти факультету мають змогу розвивати на базі Центру культури факультету, який складають вокальна і танцювальна студії, а також команда КВК. Вокалісти – учасники вокальної студії, мають музичну освіту, є призерами та лауреатами міжнародних, обласних, міських, та, звичайно, академічних вокальних конкурсів різних жанрів. Танцювальна студія налічує одразу два танцювальні колективи. Їх учасники – професійні танцюристи, що виконують хореографічні номери також у всіх існуючих жанрах. Команда КВК факультету вже традиційно займає перші місця на шпальтах академічного гумору. Вони є постійними призерами головного конкурсу КВК університету – грі за кубок Президента НУ «ОЮА», та призерами й лауреатами подібних конкурсів на міському та обласному рівнях. Відтак, будь-який виступ учасників центру культури факультету Цивільної та господарської юстиції – це завжди професійні, яскраві костюмовані номери, із вражаючим вокалом, відточеною хореографією, та справжнім гумором. Така діяльність спрямована на збереження кращих традицій НУ «ОЮА», розвиток духовності та виховання естетичного смаку студентів, які прагнуть покращити свої творчі здібності. Також на факультеті успішно функціонує «Радіо-ЦГЮ», за допомогою якого студенти мають змогу дізнаватися про найцікавіші та найактуальніші новини як факультету, так і всієї академії.

Ми з гордістю можемо сказати, що факультет Цивільної та господарської юстиції – це справжня велика родина. А її дружня сімейна атмосфера та багаторічні традиції, з року в рік виховують першокласних фахівців юриспруденції – формують правову еліту нашої держави.

Факультет цивільної та господарської юстиції здійснює підготовку студентів за спеціальністю «правознавство» з акцентом на поглиблене вивчення цивільного права, цивільного процесу, господарського права, господарського процесу, правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, правового регулювання банкрутства, правового регулювання відносин власності на землю, виконавчого провадження, завдяки чому наші випускники отримують необхідну кваліфікацію для роботи в органах юстиції, органах судової влади, фіскальній службі, управліннях земельних ресурсів, юридичних службах суб’єктів господарювання, а також зможуть працювати в нотаріаті, адвокатурі, здійснювати повноваження арбітражного керуючого.

Студенти факультету мають можливість глибоко і всебічно опанувати галузі права, які мають найбільший попит на ринку юридичних послуг, отримати необхідні навички для гідної участі в господарському та цивільному судочинстві.

Наші студенти відвідують лекції керівників головних управлінь юстиції, представників судової влади, органів місцевого самоврядування та юристів відомих юридичних компаній України. Професори та викладачі факультету цивільної та господарської юстиції є практикуючими юристами, провідними адвокатами, нотаріусами, суддями.

Факультет цивільної та господарської юстиції об’єднує активних і талановитих молодих людей, які прагнуть до успіху в житті і готові для цього плідно вчитися! Факультет цивільної та господарської юстиції – це завжди правильний вибір і впевнений крок назустріч майбутньому!
    БюджетКонтракт

    ×
    ОТКРЫТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВИЗЫ В ПОЛЬШУ