КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 65009, г. Одесса, ул. Академічна, 9, каб. 56
Телефон: (048) 719-88-19

E-mail:
civilproces@onua.edu.ua
Facebook:
https://www.facebook.com/grprocessghuonua/
Instagram:
grprocess_ghu_onua

Графік роботи кафедри:  пн.пт. 8.30 — 18.00

Графік явочних днів викладачів кафедри:
пн. 15.00 — 17.00
пт. 14.00 — 16.00

 

Кафедра цивільного процесу входить до складу факультету цивільної та
господарської юстиції і є однією з провідних кафедр Національного
університету «Одеська юридична академія», здійснюючи підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах і інститутах.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

1. Цивільний процес.
2. Виконавче провадження.
3. Нотаріат України.
4. Розгляд окремих категорій цивільних справ в судах.
5. Особливості розгляду сімейних спорів.
6. Доказування та докази в цивільному судочинстві.
7. Альтернативні засоби захисту цивільних прав.

8. Практика ЄСПЛ у цивільному судочинстві.
9. Процесуальні документи у цивільному судочинстві.
10. Актуальні питання цивільного процесуального права.
11. Правова статистика.
12. Спрощені провадження
13. Розвиток цивільного процесуального права в умовах інтеграційних
процесів в Україні.
14. Новітня доктрина цивільного процесуального права.
15. Електронне судочинство
16. Забезпечення впровадження інформаційних технологій у судочинство.
17. Медіація і третейський розгляд
18. Проблеми цивільного процесу
19. Представництво у цивільному процесі
20. Врегулювання спору за участі судді

Викладачами розробляються робочі програми з усіх навчальних дисциплін кафедри, типові і індивідуальні програми проходження навчальної та виробничої практики. Співробітники кафедри беруть активну участь в розробці тестових завдань для вступу до магістратури в Національний університет «Одеська юридична академія».

На кафедрі втілюються активні методи навчання: практикується участь студентів в обговоренні нормативних актів, у моделюванні спірних ситуацій, які можуть бути предметом провадження у цивільному процесі. У процесі навчання студенти знайомляться з практикою роботи судових органів, нотаріату, державної виконавчої служби. Студентам надається можливість відвідувати судові засідання районних та апеляційного суду м. Одеси для ознайомлення з ходом цивільного процесу.

Значних успіхів досягла кафедра цивільного процесу і в науковій діяльності. Науковим колективом кафедри щороку готуються до друку підручники, навчальні посібники, науково-практичні коментарі, наукові статті та монографії. Визнаючи авторитет фахівців кафедри органи державної влади (Верховна Рада України, Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ та ін.) направляють на кафедру звернення на підготовку наукових висновків на проекти законів, постанов Пленумів вищих судових установ держави та висновків щодо справ, які знаходяться на розгляду Верховного Суду України. Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор щороку готує молодих науковців та пильно стежить за їх кроками на шляху наукового пізнання та дослідження проблемних питань правової науки та практики.

Наукова робота професорсько-викладацького складу кафедри цивільного процесу здійснюється в межах загальної теми наукових досліджень Національного університету «Одеська юридична академія»: «Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий та культурний вимір» (державний реєстраційний номер 0116U001842), за комплексною цільовою темою: «Реформування цивільного процесуального права в умовах інтеграційних процесів в Україні», яка розробляється на кафедрі цивільного процесу відповідно до плану науково-дослідної роботи на 2016-2020 роки.

Основною метою науково-дослідної роботи кафедри цивільного процесу є комплексне дослідження галузі цивільного процесуального права у відповідності зі змінами у чинному законодавстві, що відбулися, та використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі.

За ініціативою кафедри цивільного процесу організована і щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті  Ю.С. Червоного. Крім того співробітники кафедри приймають активну участь в організації та проведені щорічної цивілістичної конференції. Так само в 2016 році було започатковано проведення щорічного Тижня цивільного процесу, в рамках якого заплановано проведення багатьох наукових та творчих заходів. Проведення круглого столу та міжнародної науково-практичної  конференції на честь 150-річчя видатного Васьковського Є.В., за участю почесних гостей, стало гучною та яскравою подією у науковому житті нашого Університету. Творчій фестиваль студентських робіт, об’єднавши понад 150 студентів нашого вузу, мав неабиякий успіх. Зацікавленість та активність студентів змушує робити цей захід ще масштабнішим. Доповіді, які були представлені на студентській конференції вразили своєю науковою змістовністю, актуальністю та сучасністю. Всі переможці були нагороджені. Дорогі студенти, чекаємо Ваших нових звершень!

Кафедра завжди шукає шляхи розвитку та вдосконалення. Самовіддана праця колективу, якому притаманна талановитість та висока професійність виховує висококваліфікованих фахівців, які у свою чергу продовжують зміцнювати позиції нашої української науки на достойному рівні.
    БюджетКонтракт

    ×