Кафедра цивільного права: ІНФОРМАЦІЯ

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Адреса: 65009, м. Одеса, вл. Академічна, 9, каб. 41
Телефон: (048) 719-88- 11

https://www.facebook.com/civillaw.nuoua/
https://www.instagram.com/civillaw_nuoua

E-mail: civillaw@onua.edu.ua

Графік роботи кафедри: пн. – пт. 8.30 – 18.00

Графік явочних днів викладачів кафедри
пн. 15.00 – 17.00
пт. 14.00 – 16.00

 

 

Харитонов
Євген Олегович

завідувач кафедри цивільного права Національного університету
«Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент
Національної академії правових наук України

 

Кафедра цивільного права входить до складу факультету цивільної та господарської юстиції і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на більшості факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:
1. Цивільне право
2. Цивільне та сімейне право
3. Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичних осіб
4. Цивільно-правовий захист прав власності
5. Цивільно-правове регулювання управлінських послуг
6. Сімейне право
7. Договірне право
8. Проблеми договірного права
9. Основи римського приватного права
10. Концепт приватного права в умовах інтеграційних процесів в Україні
11. ІТ-право та інформаційна безпека
12. ІТ-право і проблеми соціального управління
13. Спадкове право
14. Зобов’язання відшкодування шкоди
15. Адаптація цивільного законодавства України до приватного права ЄС
16. Організаційно-правове забезпечення страхової діяльності в Україні
17. Сучасні проблеми цивілістики і методологія їх дослідження
18. Проблеми адаптації цивільного законодавства України до приватного
права Європи
19. Забезпечення виконання зобов’язання
20. Вступ до приватного права
21.Страхове право
22. Участь адвоката у сімейних та спадкових справах
23. Адвокатський захист при відшкодуванні шкоди
24. Проблеми цивільного права
25. ІТ-право
26. Інформаційна безпека: проблеми приватного права
27. Житлове право
28. Цивільно-правове регулювання договорів в підприємницькій діяльності
29. Цивільно-правове регулювання забудови
30. Спортивне право

Кафедра цивільного права активно досліджує розвиток традиції приватного права в Україні в сучасних умовах. У такому контексті вивчаються проблеми адаптації цивільного права до Європейського законодавства. Кафедра плідно працює над темою: «Розвиток Української держави та права в умовах євроінтеграції: стан, виклики та перспективи» на період 2016-2020 рр.

Характерною рисою є дослідження актуальних проблем сьогодення на ґрунтовній методологічній базі використання історичної і порівняльної цивілістики. В процесі досліджень сформована школа цивільного права і школа рецепції римського приватного права.

Сьогодні на кафедрі працюють такі штатні викладачі:

Харитонов Є.О. – завідуючий кафедри, доктор юридичних наук, професор;
доктори юридичних наук, професори: Давидова І.В., Сафончик О.І.; доктор
юридичних наук, доцент: Чанишева А.Р.; кандидат юридичних наук,
професор: Калітенко О.М.; кандидати юридичних наук, доценти:
Адамова О.С., Адаховська Н.С., Бабич І.Г., Берназ-Лукавецька О.М.,
Вороніна Н.В., Глиняна К.М., Гончаренко В.О., Деревнін В.С.,
Завальнюк С.В., Зубар В.М., Костова Н.І., Кривенко Ю.В., Некіт К.Г.,
Омельчук О.С., Орзіх Ю.Г., Токарева В.О., Фомічова Н.В., Цибульська О.Ю., Швидка В.Г.; асистенти Баурда М.М., Байталюк Д.Р., Спасова К.І., а також сумісники: доктор юридичних наук, професор: Голубєва Н.Ю.; кандидати юридичних наук, доценти: Мельник О.В., Фасій Б.В.
    БюджетКонтракт

    ×
    ОТКРЫТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВИЗЫ В ПОЛЬШУ