Кафедра цивільного права: Склад кафедри

Харитонов Євген Олегович

завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Викладає: Цивільне право, Основи римського приватного права, Концепт
приватного і публічного права в умовах інтеграційних процесів, Сучасні
проблеми цивілістики та методологія їх дослідження, Цивільно-правовий
захист права власності.

Сфера наукових інтересів: теорія цивільного права, історія цивільного права, римське приватне право та його рецепція, адаптація цивільного права до приватного права Європи, ІТ-право.


Давидова Ірина Віталівна

доктор юридичних наук, професор

Викладає: Цивільне право, Основи римського приватного права, ІТ-право,Інформаційна безпека: проблеми приватного права, Договірне право, Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичних осіб.

Сфера наукових інтересів: правочини; недійсність правочинів в цивільному
праві та європейських правових системах; ІТ-право.


Сафончик Оксана Іванівна

доктор юридичних наук, професор

Викладає: Цивільне право, Основи римського права, Участь адвоката у
сімейних та спадкових правовідносинах, Адвокатський захист при
відшкодування шкоди, Вступ до приватного права.

Сфера наукових інтересів: Сімейні правовідносини, припинення шлюбу,
зобов’язання з договорів перевезень.


Голубєва Неллі Юріївна

доктор юридичних наук, професор 

Викладає: Цивільне право, Договірне право.

Сфера наукових інтересів: питання та проблеми, пов’язані із зобов’язальним правом, правом власності, спадковим та сімейним правом, загальнотеоретичні проблеми цивільного права та цивільно-процесуального права.


Чанишева Аліна Рашидівна

доктор юридичних наук, доцент

Викладає: Цивільне право, Проблеми цивільного права, Забезпечення
виконання зобов’язань.

Сфера наукових інтересів: Зобов’язальне право, засоби забезпечення
виконання зобов’язань.


Адамова Олена Семенівна

кандидат юридичних наук,  доцент

Викладає: Цивільне право, Сімейне право, Страхове право.

Сфера наукових інтересів: Цивільне право, сімейне право, спадкове право,
міжнародне приватне право, право інтелектуальної власності, юридична
психологія.


Адаховська Надія Сергіївна

кандидат юридичних наук, доцент

Викладає: Цивільне право, Основи римського приватного права,
Зобов’язання відшкодування шкоди.

Сфера наукових інтересів: Опіка над майном за цивільним законодавством
України.


Бабич Ірина Григорівна

кандидат юридичних наук,  доцент

Викладає: Цивільне право, Адаптація цивільного законодавства України до
приватного права ЄС.

Сфера наукових інтересів: Римське право, зобов’язальне право, принципи
права.


Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна

кандидат юридичних наук,  доцент

Викладає: Основи римського приватного права, Договірне право,
Зобов’язання відшкодування шкоди.

Сфера наукових інтересів: Обмін житла (жилих приміщень): цивілістичні
аспекти, договірне право.


Вороніна Надія Вікторівна

кандидат юридичних наук, доцент

Викладає: Цивільне право.

Сфера наукових інтересів: Набуття права власності на знахідку за цивільним правом України


Глиняна Катерина Михайлівна

кандидат юридичних наук, доцент

Викладає: Цивільне та сімейне право, Основи римського приватного права, Сімейне право.

Сфера наукових інтересів: Приватно-правове забезпечення прав дитини в
Україні


Гончаренко Владислава Олександрівна

кандидат юридичних наук,  доцент

Викладає: Цивільне та сімейне право.

Сфера наукових інтересів: Цивільне право, основи римського приватного
права.


Деревнін Володимир Сергійович

кандидат юридичних наук,  доцент

Викладає: Цивільне право, Забезпечення виконання зобов’язань.

Сфера наукових інтересів: Актуальні проблеми цивільного права.


Завальнюк Сергій Володимирович

кандидат юридичних наук, доцент

Викладає: Цивільне право, Вступ до приватного права.

Сфера наукових інтересів: Цивільне та сімейне право, Зобов’язальне право,
Спадкове право, Міжнародне приватне право.


Зубар Володимир Михайлович

кандидат юридичних наук,  доцент

Викладає: Цивільне право, Основи римського права, Цивільно-правове
регулювання договорів в підприємницькій діяльності.

Сфера наукових інтересів: Цивільне право, сімейне право, підприємницькі
договори, міжнародний арбітраж.


Калітенко Оксана Михайлівна

кандидат юридичних наук,  доцент

Викладає: Цивільне право, Проблеми адаптації цивільного законодавства
України до приватного права Європи, Адаптація цивільного законодавства України до приватного права ЄС, Проблеми цивільного права.

Сфера наукових інтересів: Сімейне право, особисті немайнові права фізичної особи, речові права.


Костова Наталія Іванівна

кандидат юридичних наук,  доцент

Викладає: Цивільне право, Основи римського приватного права, ІТ-право.

Сфера наукових інтересів: Створення акціонерних товариств за цивільним
законодавством України


Кривенко Юлія Василівна

кандидат юридичних наук,  доцент

Викладає: Цивільне право, Проблеми договірного права, Зобов’язання
відшкодування шкоди, Цивільно-правове регулювання договорів в
підприємницькій діяльності, ІТ-право та проблеми соціального управління, Цивільно-правове регулювання забудови.

Сфера наукових інтересів: Правове регулювання діяльності громадських
організацій.


Матійко Микола Володимирович

кандидат юридичних наук,  доцент

Викладає: Цивільне право, Житлове право, Проблеми цивільного права.

Сфера наукових інтересів: Теоретичні аспекти цивілісти.


Некіт Катерина Георгіївна

кандидат юридичних наук,  доцент

Викладає: Цивільне право, Проблеми цивільного права, ІТ-право та
інформаційна безпека.

Сфера наукових інтересів: Речові права, право власності, ІТ-право,
специфічні об’єкти ІТ-права, проблеми адаптації українського законодавства
до законодавства ЄС.


Омельчук Олександр Сергійович

кандидат юридичних наук,  доцент

Викладає: Цивільне право, Основи римського приватного права, Житлове
право, Договірне право, Спадкове право.

Сфера наукових інтересів: Житлове право, цивільне право, основи римського
приватного права.


Токарева Віра Олександрівна

кандидат юридичних наук,  доцент

Викладає: Цивільне право, ІТ-право, Страхове право, Організаційно-правове, забезпечення страхової діяльності в Україні, Спортивне право.

Сфера наукових інтересів: Зобов’язальне право, страхування, страхування
творів мистецтва, авторське право, ІТ-право.


Фасій Богдан Володимирович

кандидат юридичних наук,  доцент

Викладає: Цивільне право, Основи римського приватного права, Вступ до
приватного права, Сучасні проблеми цивілістики та методологія їх
дослідження, Цивільно-правовий захист права власності.

Сфера наукових інтересів: Римське право, приватне право, теорія цивільного права, подолання прогалин, ІТ-право, інформаційна безпека.


Фомічова Наталія Василівна

кандидат юридичних наук,  доцент

Викладає: Проблеми цивільного права, Проблеми договірного права.

Сфера наукових інтересів: Спадкове право.


Цибульська Ольга Юріївна

кандидат юридичних наук,  доцент

Викладає: Цивільне право, Спадкове право, ІТ-право, Проблеми цивільного права.

Сфера наукових інтересів: Спадкове право, зобов’язальне право, сімейне
право.


Швидка Вікторія Георгіївна

кандидат юридичних наук,  доцент

Викладає : Цивільне право, Концепти приватного і публічного права.

Сфера наукових інтересів: Договірне право.


Мельник Олександр Володимирович

кандидат юридичних наук, доцент

Викладає: Цивільне право, Основи римського права.

Сфера наукових інтересів: Особисті немайнові права дитини при усиновлені
за законодавством України та окремих зарубіжних країн.


Баурда Марія Михайлівна

асистент

Викладає: Цивільне право, Сімейні правовідносини.

Сфера наукових інтересів: Зобов’язальне право, право інтелектуальної
власності.


Орзіх Юрій Геннадійович

кандидат юридичних наук,  доцент

Викладає: Зобов’язання відшкодування шкоди, Цивільно-правове
регулювання управлінських послуг.

Сфера наукових інтересів: Цивільне право, спадкове право, нотаріат,
нотаріальний процес, альтернативні способи вирішення спору, зобов’язальне
право.


Спасова Катерина Іванівна

 асистент

Викладає: Цивільне право, Основи римського права, Сімейне право.

Сфера наукових інтересів: Актуальні проблеми цивільного права, ІТ-право,
відшкодування шкоди за законодавством України та країн ЄС.

Байталюк Дарія Русланівна

 асистент

Викладає: Основи римського приватного права, Вступ до приватного права.

Сфера наукових інтересів:IT-право, право власності та інші речові права.


Димов Михайло Степанович

лаборант кафедри

Сфера наукових інтересів: Цивільне та сімейне право.
    БюджетКонтракт

    ×
    ОТКРЫТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВИЗЫ В ПОЛЬШУ