КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: СКЛАД


Голубєва Неллі Юріївна

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу, професор кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

У 2005 році Неллі Юріївна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Зобов’язання із публічної обіцянки винагороди» та прийнята на посаду асистента кафедри цивільного права Одеської національної юридичної академії. У вересні 2006 року переведена на посаду доцента кафедри цивільного права Одеської національної юридичної академії. У червні 2008 року Міністерством освіти і науки України присвоєне вчене звання: доцент кафедри цивільного права.
11 жовтня 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Зобов’язання у цивільному праві України: методологічні засади правового регулювання».
З 1 вересня 2014 року – професор кафедри цивільного права, з 9 лютого 2015 року – завідувач кафедри цивільного процесу.
Основними науковими напрямками діяльності є питання та проблеми, пов’язані із зобов’язальним правом, правом власності, спадковим та сімейним правом, а також загальнотеоретичні проблеми цивільного права та цивільно-процесуального права.
Автор понад 130 наукових та учбово-методичних праць, у тому числі:
— співредактор 10 науково-практичних коментарів нормативно-правових актів ЦПК, ЦК, КАС, ЖК; приймала участь у написанні коментарів до СК, ГК, ГПК, підручників та посібників з цивільного, сімейного, житлового права;
— співредактор 16 підручників, посібників, монографій (в тому числі, що отримали гриф Міністерства освіти України:Цивільне та сімейне право України, 2009; Сімейне право України, 2010; Цивільний процес України, 2011).


АНДРОНОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу, доцент

Викладає дисципліни: Цивільний процес, доказування та докази у
цивільному судочинстві, процесуальні документи у цивільному судочинстві,актуальні питаня цивільного процесуального права, європейські стандарти у сфері цивільного судочинства.

Сфера наукових інтересів: Сутність, значення та види судових рішень в цивільному процесі. Вимоги, які пред’являються до судових рішень. Законна сила судового рішення в цивільному процесі.


ВОЛКОВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу, доцент

Викладає дисципліни: Цивільний процес, основи цивільного судочинства, розгляд окремих категорій цивільних справ в судах, виконавче провадження.

Сфера наукових інтересів: Питання пов’язані з інститутом представництва у суді, захистом прав та інтересів неповнолітніх осіб у цивільному судочинстві, а також питання, що стосуються розгляду справ пов’язаних з визнанням особи недієздатною та обмежено дієздатною.


ГОНГАЛО РЕГІНА ФРАНЦІВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу, доцент

Викладає дисципліни:

Цивільний процес, нотаріат України, виконавче
провадження, актуальні питання цивільного процесу.

Сфера наукових інтересів:

Трансформація Європейського права в сучасне цивільне процесуальне законодавство України.


ЦАЛ-ЦАЛКО ЮЛІЯ ЮЛІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу, доцент

Викладає дисципліни:

Цивільний процес, проблеми цивільного процесу, єлектроне судочинство

Сфера наукових інтересів:

Захист прав та інтересів громадянина в суді, заочний розгляд справ в цивільному процесі, особливості наказного
провадження.


СТОЯНОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу

Викладає дисципліни:

Цивільний процес, електронне судочинство, виконавче провадження, розгляд окремих категорій цивільних справ.

Сфера наукових інтересів:

Правова природа окремого провадження, а також процесуальні особливості розгляду справ в порядку окремого провадження.


ОСТРОВСЬКА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу, адвокат, член Адвокатського об’єднання «Партнери».

Викладає дисципліни:

Цивільний процес, практика ЕСПЛ у цивільному
судочинстві, новітня доктрина цивільного процесуального права, проблеми цивільного процесу .
Сфера наукових інтересів:

Позови в цивільному процесі, порівняно правова характеристика європейського і українського цивільного процесуального законодавства.


ТРІПУЛЬСЬКЙ ГРИГОРІЙ ЯКОВЛЕВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процессу, директор ООО «Юридичної консалтингової компанії ДЕ-ЮРЕ»

Викладає дисципліни: Цивільний процес, процесуальні документи у
цивільному судочинстві.

Сфера наукових інтересів: Цивільний процес, податкове планування,
практика у сфері нерухомості.


ЯНІЦЬКА ІННА АНАТОЛІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу

Викладає дисципліни:

Цивільний процес, електронне судочинство, виконавче провадження, особливості розгляду сімейних спорів.

Сфера наукових інтересів:

Сімейні правовідносини пов’язані з опікою,
піклуванням.Правовідносини пов’язані з усиновленням.Опіка і піклування в зарубіжних країнах. Порівняння з Україною.


ІЛІОПОЛ ІННА МИХАЙЛІВНА

кандидат юридичних наук, доцент
кафедри цивільного процесу

Викладає дисципліни:

Цивільний процес, основи цивільного судочинства, проблеми цивільного процесу, забезпечення провадження інформаційних технологій у судочинство.

Сфера наукових інтересів:

Удосконалення базових категорій апеляційного
провадження в умовах інтеграційних процесів України.


АПАЛЬКОВА ІННА СЕРГІЇВНА

кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного процесу

Викладає дисципліни: Цивільний процес, розгляд окремих категорій
цивільних справ в судах, доказування та докази у цивільному судочинстві.

Сфера наукових інтересів: Загальнотеоретичні проблеми цивільного
процесуального права, сучасні тенденції реформування системи судочинства.


БУТ ІЛЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільного процесу

Викладає дисципліни: Цивільний процес, практика ЕСПЛ у цивільному
судочинстві, забезпечення провадження інформаційних технологій у
судочинство, медіація і третейський розгляд.

Сфера наукових інтересів: Питання альтернативних засобів захисту
цивільних прав, третейського розгляду цивільно-правових спорів, а також виробництв в рамках цивільного процесу, пов’язаних з третейським розглядом (оскарження рішень третейських судів та видачі виконавчого листа на примусове виконання); проблематика застосування практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві і європейських стандартів в сфері цивільного судочинства.


ДРОГОЗЮК КРІСТІНА БОРИСІВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу

Викладає дисципліни:

Цивільний процес, проблеми цивільного процесу,
альтернативні засоби захисту цивільних прав.

Сфера наукових інтересів:

Доказування в цивільному процесі України та Франції, порівняльна характеристика.


ПРИТУЛЯК ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процессу, приватний виконавець.

Викладає дисципліни: Цивільний процес, виконавче провадження.

Сфера наукових інтересів:Виконавче провадження, примусове виконання рішення ЄСПЛ, інститут приватних виконавців, цивільно-процесуальні відносини.

СУЛЕЙМАНОВА СУСАННА РЕФАТІВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процессу.

Викладає дисципліни: Цивільний процес, виконавче провадження,
електронне судочинство, розгляд цивільного процесуального права в умовах інтеграційних процесів в Україні.
Сфера наукових інтересів: Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів, проблемні питання цивільного процесу, розвиток цивільного процесуального права в умовах інтеграційних процесів в Україні.


ПОЛЮК ЮЛІЯ ІВАНІВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу

Викладає дисципліни: Цивільний процес,проблеми цивільного процесу,виконавче провадженя,розгляд окремих категорій цивільних справ в судах , альтернативні засоби захисту цивільних справ у судах.

Сфера наукових інтересів: Право на звернення до суду у цивільному
судочинстві.


ПОЛУНІНА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процессу

Викладає дисципліни: Цивільний процес, виконавче провадження.

Сфера наукових інтересів: Питання, пов’язані з роздрібну купівлю-продажем, захистом прав споживачів в суді, зобов’язальне право, а також питання, що стосуються захисту права власності.

ПАВЛОВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу, директор центру організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи.

Викладає дисципліни: цивільний процес, докази та доказування у цивільному судочинстві.

Сфера наукових інтересів: Електронний документ як джерело доказів у цивільному процесі.


ГОЛУБЦОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

старший викладач кафедри цивільного процесу

Викладає дисципліни: Цивільний процес, нотаріат України.

Сфера наукових інтересів: Інститут третіх осіб в цивільному процесі, а також нотаріальна теорія і практика здійснення нотаріальних дій. Інститут третіх осіб в цивільному процесі, а також нотаріальна теорія і практика здійснення нотаріальних дій.


СОЛОМАХІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

старший викладач кафедри цивільного процесу

Викладає дисципліни: Цивільний процес, нотаріат України виконавче
провадження.

Сфера наукових інтересів:Питання дослідження особливостей призначення та проведення судових експертиз та діяльністю експертних установ, а також питаннями історичного розвитку і порівняльно-правових аспектів пов’язаних з нотаріальною теорією і практикою здійснення нотаріальних дій.

МОСКОВЧУК ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

асистент кафедри цивільного процесу, заступник декана цивільної та господарської юстиції

Викладає дисципліни: цивільний процес

Сфера наукових інтересів: цивільний процес


САТАНОВСЬКА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА

старший лаборант кафедри цивільного процесу

В 2005 році поступила в Одеську національну юридичну академію, факультет цивільної і господарської  юстиції на заочну форму навчання.
Після закінчення Академії, у 2011 році, вирішила залишитися на кафедрі цивільного процесу старшим лаборантом, де працює по теперішній час.
    БюджетКонтракт

    ×